Priser
Hvad koster et kørekort?

 

En færdig pris på et kørekort er umuligt at forudsige. Prisen er bl.a. afhængig af det antal ekstra lektioner, man evt. får brug for. Herunder kan du se en oversigt over køreskolens priser.

Betal hen-ad-vejen

KOM-I-GANG PAKKE

6.995,-

Betales kontant ved 1. teoriaften

• Ubegrænset teori, minimum 29 lektioner

• Manøvrebane, inkl. transport t/r

• 2 kørelektioner

• Adgang til ekstrateori

Lovens minimumskrav

LOVPLIGTIG KØREKORTPAKKE

14.495,-

Kan betales i rater

• Ubegrænset teori, minimum 29 lektioner

• Manøvrebane, inkl. transport t/r

• 16 kørelektioner

• Glatbane, inkl. transport t/r

• Adgang til ekstrateori

ALT inkl*

LUKSUSPAKKE

18.495,-

Betales senest 8 dage efter 1. teori

• Alt fra lovpakken

• Inkl. gebyrer

• Inkl. leje af bil v/køreprøve

• Inkl. billede, lægeattest, 1.hjælp

• Inkl. online teoriprøver

• Inkl. teoribog

*Ekstra kørelektioner, samt gebyrer
v/ ekstra prøver betales ud over.

Z

Lovpligtig kørekort pakke kan betales over 2 gange

Modul 1 indeholder:

Fri teori 12 måneder
Manøvrebane, 4 lektioner
6 kørelektioner
Pris 7500,-

Modul 1 betales inden manøvrebane

Modul 2 indeholder:

10 kørelektioner
Adgang til ekstra teori 2 x ugentlig.
Glatbane, 4 lektioner
Pris 8000,-

Modul 2 betales efter 6 kørelektioner

ENHEDSPRISER

Teorikursus alm. bil

Gælder i 12 måneder
Kr. 3.295,-

Glatbanekursus (4 lektioner)

Inkl. leje af bil
Kr. 2.295,-

Opvarmning praktiske prøve

Minimum 30 min.
Kr. 625,-

Teorikursus alm. bil

Gælder i 12 måneder
Kr. 3.295,-

Manøvrebane (4 lektioner)

Inkl. leje af bil
Kr. 2.595,-

Kørelektion alm. bil (07:30-16:30)

45 min.
Kr. 625,- (+100,- fra 16:30-07:30)

Adgang til teoriundervisning.dk

4 måneder global adgang.
Kr. 499,-
*1. gangs erhvervelse

Tolk/prøve på fremmedsprog

Gebyr for bestilling af tolk/prøve på fremmedsprog pr. prøve
Kr. 1.200,-

PRØVEGEBYRE ETC.

Berammelsesgebyr

Gebyr for bestilling af prøver og behandling af papirer på borgerservice
Kr. 250,-

Førstehjælpskursus

8 timer
Kr. 800,-

Tolkegebyr

Gebyr for bestilling af tolk, bemærk tolkens honorar betales seperat
Kr. 1.200,-

Førstegangs erhvervelsesgebyr

Prøvegebyr til FS
Kr. 1.000,-

Leje af bil til køreprøve

Kr. 625,-

Administrationsgebyr v/ overtagelse af elev fra anden køreskole

kr. 499,-

Administration VHK

Bestilling. afkøretest
Kr. 499,-

GENERHVERV

Generhverv-selv-teori

Selvstudie af teori, online inkl. tele support.
Kr. 699,-

Generhverv-selv DVD

Kr. 350,-

Generhvervelses gebyr

Prøvegebyr til FS
Kr. 890,-

Generhverv-selv-teori+DVD

3,5 timer dvd kursus, online teori.
Kr. 895,-

Generhverv-fuld-service-teori

Online teori + adgang til 2 x ugentlig teori.
Kr. 1.895,-

Generhverv Kørselsforbud

8 teorilektioner + 8 kørelektioner
Kr. 6.995,-

Det med småt..

Husk at læse dette

Den lovpligtige kørekortpakke er lovens absolute mindstekrav forud for den praktiske prøve, når du skal erhverve dit kørekort for første gang. Det er derfor den enkelte aspirants kunnen og formåen, der danner grundlag for hvornår man realistisk kan aflægge praktisk prøve med tilfredsstillende resultat. Generelt skal man forvente mellem 5-10 ekstra kørelektioner udover den lovpligtige pakke.

Aspiranten skal selv sørge for at bestille tid hos egen læge, og afholde omkostninger til lægeattesten, samt afregne for 1. hjælpskursus ved instruktøren.

Rutine kørsel, miljørigtig kørsel, Kør Grønt Kursus – ring for pris : 28 117 117

Ved afbud til praktisk lektion, skal dette meldes minimum 24 timer før kørelektionens start. Ved for sent afbud, vil lektionen blive afregnet jvf. prislisten.

Der opkræves berammelsesgebyr ved hver bestilling af prøver.

I Luksuspakken er der inkluderet prøve gebyr, samt berammelsesgebyr til den første teori- og praktiske prøve, og der skal betales nye, hvis prøven ikke beståes.

Gavekort kan ikke indløses til kontanter, og kan ikke benyttes i forbindelse med rabatter og kampagner.
Hvis gavekort er udstedt ifm. lotteri, præmier etc. kan der kun benyttes ét gavekort pr. kørekortforløb.

Ved kontant betaling over kr. 5.000,- opkræves gebyr på kr. 250,-

Afbrydes kørekortforløbet før den lovpligtige kørekortpakke er kørt færdig, bortfalder pakketilbudet, og der afregnes til listepris. Tilbagebetaling af ikke forbrug vil blive fratrukket pakkerabat. Der vil blive pålagt et gebyr for administration og udarbejdelse af opgørelsen på kr. 999,-

Tilbagebetaling af ikke benyttet undervisning kan kun ske, såfremt der ikke er gået mere end 3 måneder siden sidste undervisningsdato.

Holdbarhed på undervisning, strækker sig  12 måneder frem, fra første teorigang, herefter udløber forløbet, og der skal startes for fra. Nyt forløb = ny afregning.

Hvis holdet er fyldt, og der er venteliste, vil der blive opkrævet gebyr på kr. 500,- såfremt der ikke meldes afbud senest 5 hverdage inden holdstartsdato, eller ved påbegyndt undervisning, og afmelding tidligere end afholdelse af aftalt manøvrebanetid.

Der vil i forbindelse med banekørsel blive opkrævet selvrisiko på kr. 2.500,- hvis en elev forvolder skade på baneudstyr eller køretøjer.

Køreskolen underviser pt kun på dansk, og elever skal kunne følge undervisningen på dansk.

Herefter betaler du kontant for dine praktiske lektioner pr. gang (du skal minimum have 16 praktiske lektioner i alt, plus køreteknisk kursus/glatbane, 4 lektioner)

Når der mundtligt er aftalt manøvrebanekørsel v/ holdstart, hæftes der for kørekortforløbet. Ved udeblivelse til manøvrebane, vil kørekortforløbet blive afbrudt, og der faktureres jvf. prislisten for afbrudt kørekortforløb.

Den praktiske prøve kan ikke afvikles, så fremt der ikke er afregnet for hele kørekortforløbet.

Prisregulering fast 1/1 og 1/7

Del din betaling op i mindre bidder

Køreskolen KKORT.NU tilbyder i samarbejde med Express Bank en enkel og attraktiv finansiering af dit kørekort, med mulighed for at dele din betaling op i 12 til 36 mindre bidder.

Her følger en kort anvisning på hvordan du skal ansøge om finansiering.

Sådan ansøger du om finansiering

Du skal ansøge om det beløb dit kørekort koster.

Hav dit MitID klar

Du kommer til ansøgningsformular hos Express Bank når du klikker her

Udfyld de ønskede oplysninger

Underskriv kreditaftalen med dit MitID

Når din kreditaftale er godkendt

Når aftalen er godkendt – sender Express Bank besked videre til Køreskolen KKORT.NU Den efterfølgende måned får du din første opkrævning fra Express Bank

Betingelser for Express Bank

Lån mellem 3.000 og 25.000 kr. • Betal over 12 til 36 måneder • Fast debitorrente 0 % • Intet oprettelsesgebyr
Månedligt kreditgebyr 29-49-79-99 kr. afhænger af lånebeløb (inkl. automatisk kortbetaling) • Du har 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.

Eks.: Samlet kreditbeløb 4.000 kr.

 • Månedlig ydelse 362 kr. i 12 mdr
 • Samlede kreditomkostninger 348 kr.
 • Samlet tilbagebetalingsbeløb 4.348 kr.
 • Fast debitorrente 0,00% i 12 mdr.
 • ÅOP 16,87% (forudsat automatisk kortbetaling).
 • 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.
 • Udbydes af Express Bank.

Eks.: Samlet kreditbeløb 8.000 kr.

 • Månedlig ydelse 382 kr. i 24 mdr.

 • Samlede kreditomkostninger 1.176 kr.

 • Samlet tilbagebetalingsbeløb 9.176 kr.

 • Fast debitorrente 0,00% i 24 mdr.

 • ÅOP 14,40% (forudsat automatisk kortbetaling).

 • 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.

 • Udbydes af Express Bank.

Eks.: Samlet kreditbeløb 13.000 kr.

 • Månedlig ydelse 621 kr. i 24 mdr.

 • Samlede kreditomkostninger 1.896 kr.

 • Samlet tilbagebetalingsbeløb 14.896 kr.

 • Fast debitorrente 0,00% i 24 mdr.

 • ÅOP 14,29% (forudsat automatisk kortbetaling).

 • 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.

 • Udbydes af Express Bank.

Eks.: Samlet kreditbeløb 20.000 kr.

 • Månedlig ydelse 932 kr. i 24 mdr.

 • Samlede kreditomkostninger 2.376 kr.

 • Samlet tilbagebetalingsbeløb 22.376 kr.

 • Fast debitorrente 0,00% i 24 mdr.

 • ÅOP 11,59% (forudsat automatisk kortbetaling).

 • 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.

 • Udbydes af Express Bank.