fbpx

Handelsbetingelser

Betaling, Levering m.m

Nedenfor kan du læse omkring vores handelsbetingelser

Mangler du noget information, eller kommet i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte os

Betaling

Køreskolen KKORT.NU modtager KUN betaling via bankoverførelse. Betaling sker, når varen er bestilt.
Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms. Ekstra kørelektioner aftales indiviuelt, og afregnes med elevens kørelærer. Husk altid at få en kvittering for købet.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, skal køreskolen have skriftelig dokumentation, med tydelig registrering- og kontonr. påført bilag, således at køreskolen kan overføre det aftalte beløb.
Der betales ikke penge retur for ubenyttet undervisning, hvis derer gået over 3 måneder fra sidste undervisningsdag.

Fortrydelsesret

Fortrydelse af et kørekortforløb, skal meddeles skriftligt til køreskolen pr. mail senest 30 dage efter Holdstart (1. Teori).

Hvis kørekortforløbet er påbegyndt, og aspiranten har modtaget undervisning, påråber køreskolen sig retten til at modregne den afholdte undervising i en evt. refusion af kørekortpakken. Afholdt undervisning afregnes jvf. køreskolens listepriser.

Fortrydelse til 1. hjælp, skal anmeldes til os senest 5 hverdage inden kursus dag, hvorefter kursusprisen refunderes, eller nyt kursus tilbydes.
Meddelelsen skal gives pr. mail på info@kkort.nu. I meddelelsen skal der tydeligt gøres opmærksom på, at man ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.

Ved evt. opstået sygdom i kørekortforløbet, hvorved forløbet ikke kan fortsætte, skal køreskolen, skrifteligt pr. mail, gøres opmærksom på dette, straks ved afbrydelsen.
Det påhviler til enhver tid aspiranten at gøre køreskolen opmærksom på dette.
Såfremt sygdom er meddelt rettidigt til køreskolen, vil køreskolen tilbyde aspiranten omlægning af kørekortundervisningen, inden for lovens rammer.

Administrationsomkostninger

Køreskolen forbeholder sig retten til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 250,- såfremt der skal returneres penge ved feks. forkert indbetaling af køreskolens services. Dette administrationsgebyr vil blive modregnet tilbagebetaling, og kvittering for dette eftersendes.

Afbestilling af prøver

Hvis du vil aflyse en allerede bestilt prøve, kræver færdselsstyrelsen at dette gøres 5 hverdage inden kl. 12:00. Det betyder at køreskolen senest 6 hverdage inden tidsfristen skal have besked om aflysningen. Dette skal gøres ved at sende besked via sms til 28 117 117. Herefter bekræftes det at aflysningen er fuldført. Du skal være opmærksom på, at der vil blive opkrævet nyt berammelses for bestilling af ny prøve.
Hvis aflysningen ikke sker rettidigt, vil Færdselsstyrelsen opkræve nyt prøvegebyr for ny prøve.

Aspiranten er til alle tider selv ansvarlig for sin undervisning, og at dokumenter (P-23, lektionsplan etc.) til enhver tid er udfyldt korrekt.

Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive prøver, myndigheder samt under kørsel, baner og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.
Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling jvf prislisten (se siden om priser på hjemmesiden).
Aspiranten hæfter altid for egne dokumenter, disse kan ikke indleveres digitalt, eller udleveres digitalt, ej heller sendes med post.
Enhver deling af dokumenter er omhandlet af køreskolens GDPR politik

Øvrige betingelser

Der henvises til siden om priser på denne hjemmeside.
Som elev på køreskolen, opfordres du til alle tider at holde dig ajour omkring dit kørekortforløb hos din kørelærer.
Et kørekortforløb afbrydes, hvis der er gæld til køreskolen, og denne er sendt til inkasso. Der kan herefter ikke ingåes betalingsaftaler med køreskolen, men udelukkende med inkassosamarbejdspartner. Ligeledes kan der ikke kræves refusion for ikke afholdt undervisning.
Ved indgåelse af samarbejde, forventes det, at vore handelsbetingelser er læst, forstået, og accepteret.

Betaling

Hvis du er ny elev, så modtager du en faktura for dit kørekortforløb i din mail. Husk altid at kigge i mappen uønsket mail, eller dit spamfilter.
Du aftaler med din kørelærer hvordan evt. ekstra lektioner afregnes, og du modtager naturligvis altid en kvittering for din indbetaling.