fbpx

Privatlivspolitik

Vi tænker sikkert

Privatlivspolitik

Vi sørger for at dine oplysninger er sikret i henhold til Databeskyttelsesloven.

Privatlivspolitik hos Køreskolen KKORT.NU

EU´s dataforordning (GDPR) er databeskyttelseslov, der trådte i kraft 25. maj 2018.

Formålet er at give alle borgere i EU lige rettigheder i forhold til hvordan deres personlige oplysninger bruges. Desuden er det meningen, at give den enkelte borger større overblik og mere kontrol over i hvilke sammenhænge deres data benyttes.

Som køreskole er vi klar over, at der hviler et ansvar hos os i forhold til, hvordan vi opbevarer og håndterer elevernes personlige oplysninger. Vi ønsker et samarbejde med vores elever, der er præget af tillid – også i forhold til hvordan vi behandler deres personlige data.

SÅDAN GØR VI

Måden vi behandler private data

  • Vi bruger de personlige oplysninger i forhold til at bestille prøver på koreprovebooking.dk
  • Elevens telefonnummer vil kun blive brugt i forbindelse med bestilling af prøver på koreprovebooking.dk samt i forbindelse med aftaler om kørsel og undervisning med den enkelte kørelærer.
  • Elevens personlige oplysninger vil kun blive udvekslet med Borgerservice og Politiet i forbindelse med godkendelse af kørekortansøgning og betaling af gebyrer til prøver.
  • Personlige oplysninger vil blive slettet fra køreskolens systemer efter endt kørekortuddannelse, eller hvis kørekortforløbet afbrydes. Dog er der krav til køreskolen om at opbevare lektionsplaner i 2 år. Disse opbevares i aflåst skab og vil blive makuleret efter 2 år.
  • Alle fysiske dokumenter med følsomme personoplysninger, som i løbet af et kørekortforløb kan være i køreskolens varetægt opbevares i aflåst skab.
  • Ved tilmelding til kørekortforløb hos KKORT.NU udfyldes en tilmeldingsblanket elektronisk, som ligger hos ekstern aktør på en sikker server uden offentlig adgang.