Priser
Hvad koster et kørekort?

 

En færdig pris på et kørekort er umuligt at forudsige. Prisen er bl.a. afhængig af det antal ekstra lektioner, man evt. får brug for. Herunder kan du se en oversigt over køreskolens priser.

Betal hen-ad-vejen

KOM-I-GANG PAKKE

6.995,-

Betales kontant ved 1. teoriaften

• Ubegrænset teori, minimum 29 lektioner

• Manøvrebane, inkl. transport t/r

• 2 kørelektioner

• Adgang til ekstrateori

Lovens minimumskrav

LOVPLIGTIG KØREKORTPAKKE

14.495,-

Kan betales i rater

• Ubegrænset teori, minimum 29 lektioner

• Manøvrebane, inkl. transport t/r

• 16 kørelektioner

• Glatbane, inkl. transport t/r

• Adgang til ekstrateori

ALT inkl*

LUKSUSPAKKE

18.495,-

Betales senest 8 dage efter 1. teori

Alt fra lovpakken

Inkl. gebyrer

Inkl. leje af bil v/køreprøve

Inkl. billede, lægeattest, 1.hjælp

Inkl. online teoriprøver

Inkl. teoribog

*Ekstra kørelektioner, samt gebyrer
v/ ekstra prøver betales ud over.

Z

Lovpligtig kørekort pakke kan betales over 2 gange

Modul 1 indeholder:

Fri teori 12 måneder
Manøvrebane, 4 lektioner
6 kørelektioner
Pris 7500,-

Modul 1 betales inden manøvrebane

Modul 2 indeholder:

10 kørelektioner
Adgang til ekstra teori 2 x ugentlig.
Glatbane, 4 lektioner
Pris 8000,-

Modul 2 betales efter 6 kørelektioner

ENHEDSPRISER

Teorikursus alm. bil

Gælder i 12 måneder
Kr. 3.295,-

Glatbanekursus (4 lektioner)

Inkl. leje af bil
Kr. 2.295,-

Opvarmning praktiske prøve

Minimum 30 min.
Kr. 625,-

Teorikursus alm. bil

Gælder i 12 måneder
Kr. 3.295,-

Manøvrebane (4 lektioner)

Inkl. leje af bil
Kr. 2.595,-

Kørelektion alm. bil (07:30-16:30)

45 min.
Kr. 625,- (+100,- fra 16:30-07:30)

Adgang til teoriundervisning.dk

4 måneder global adgang.
Kr. 499,-
*1. gangs erhvervelse

Tolk/prøve på fremmedsprog

Gebyr for bestilling af tolk/prøve på fremmedsprog pr. prøve
Kr. 1.200,-

PRØVEGEBYRE ETC.

Trailer prøvegebyr

Prøvegebyr til borgerservice og FS
Kr. 400,-

Berammelsesgebyr

Gebyr for bestilling af prøver og behandling af papirer på borgerservice
Kr. 250,-

Førstehjælpskursus

8 timer
Kr. 800,-

Tolkegebyr

Gebyr for bestilling af tolk, bemærk tolkens honorar betales seperat
Kr. 1.200,-

Førstegangs erhvervelsesgebyr

Prøvegebyr til FS
Kr. 1.000,-

Leje af bil til køreprøve

Kr. 625,-

Administrationsgebyr v/ overtagelse af elev fra anden køreskole

kr. 499,-

Teorikursus alm. bil

Gælder i 12 måneder
Kr. 3.295,-

GENERHVERV

Generhverv-selv-teori

Selvstudie af teori, online inkl. tele support.
Kr. 699,-

Generhverv-selv DVD

Kr. 350,-

Generhvervelses gebyr

Prøvegebyr til FS
Kr. 890,-

Generhverv-selv-teori+DVD

3,5 timer dvd kursus, online teori.
Kr. 895,-

Generhverv-fuld-service-teori

Online teori + adgang til 2 x ugentlig teori.
Kr. 1.895,-

Generhverv Kørselsforbud

8 teorilektioner + 8 kørelektioner
Kr. 6.995,-

Det med småt..

Husk at læse dette

Den lovpligtige kørekortpakke er lovens absolute mindstekrav forud for den praktiske prøve, når du skal erhverve dit kørekort for første gang. Det er derfor den enkelte aspirants kunnen og formåen, der danner grundlag for hvornår man realistisk kan aflægge praktisk prøve med tilfredsstillende resultat. Generelt skal man forvente mellem 5-10 ekstra kørelektioner udover den lovpligtige pakke.

Aspiranten skal selv sørge for at bestille tid hos egen læge, og afholde omkostninger til lægeattesten, samt afregne for 1. hjælpskursus ved instruktøren.

Rutine kørsel, miljørigtig kørsel, Kør Grønt Kursus – ring for pris : 28 117 117

Ved afbud til praktisk lektion, skal dette meldes minimum 24 timer før kørelektionens start. Ved for sent afbud, vil lektionen blive afregnet jvf. prislisten.

Der opkræves berammelsesgebyr ved hver bestilling af prøver.

I Luksuspakken er der inkluderet prøve gebyr, samt berammelsesgebyr til den første teori- og praktiske prøve, og der skal betales nye, hvis prøven ikke beståes.

Gavekort kan ikke indløses til kontanter, og kan ikke benyttes i forbindelse med rabatter og kampagner.
Hvis gavekort er udstedt ifm. lotteri, præmier etc. kan der kun benyttes ét gavekort pr. kørekortforløb.

Ved kontant betaling over kr. 5.000,- opkræves gebyr på kr. 250,-

Afbrydes kørekortforløbet før den lovpligtige kørekortpakke er kørt færdig, bortfalder pakketilbudet, og der afregnes til listepris. Tilbagebetaling af ikke forbrug vil blive fratrukket pakkerabat. Der vil blive pålagt et gebyr for administration og udarbejdelse af opgørelsen på kr. 999,-

Tilbagebetaling af ikke benyttet undervisning kan kun ske, såfremt der ikke er gået mere end 3 måneder siden sidste undervisningsdato.

Holdbarhed på undervisning, strækker sig  12 måneder frem, fra første teorigang, herefter udløber forløbet, og der skal startes for fra. Nyt forløb = ny afregning.

Der vil i forbindelse med banekørsel blive opkrævet selvrisiko på kr. 2.500,- hvis en elev forvolder skade på baneudstyr eller køretøjer.

Køreskolen underviser pt kun på dansk, og elever skal kunne følge undervisningen på dansk.

3Herefter betaler du kontant for dine praktiske lektioner pr. gang (du skal minimum have 16 praktiske lektioner i alt, plus køreteknisk kursus/glatbane, 4 lektioner)

Når der mundtligt er aftalt manøvrebanekørsel v/ holdstart, hæftes der for kørekortforløbet. Ved udeblivelse til manøvrebane, vil kørekortforløbet blive afbrudt, og der faktureres jvf. prislisten for afbrudt kørekortforløb.

Den praktiske prøve kan ikke afvikles, så fremt der ikke er afregnet for hele kørekortforløbet.

Prisregulering fast 1/1 og 1/7

KKORT.NU har indgået samarbejde med Express Bank, det betyder at du kan få hjælp til finansiering af dit kørekort.
Lån op til 40.000,-, det er rentefrit de første 6 måneder. Udfyld blot låneansøgning her på siden, klik på logoet herover og gå direkte til låneansøgningen.

Eks.: Samlet kreditbeløb 20.000 kr. Mdl. ydelse 586 kr. i 48 mdr. Samlede kreditomk. 8.145 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 28.145 kr.

Debitorrenten udgør 0% (fast) de første 6 måneder, derefter 20,15% (variabel). ÅOP 19,4% (forudsat at betaling sker via Betalingsservice).
Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansieringen udbydes i samarbejde med Express Bank.

Ansøg om lån her