fbpx

Ungdomsuddannelserne har efter min mening den opfattelse. Jeg er klar over, at der er en lovgivning omkring fravær på ungdomsuddannelserne, og hvordan det skal registreres. Men det er de færreste der ved, at vi kørelærere også skal følge lovgivning omkring hvornår på dagen kørelektioner skal afvikles. Det er nemlig ikke tilladt at placere alle kørelektioner “efter skole”.
Øvelseskørsel skal afvikles på forskellige tider på dagen, så eleven kan indøve kørsel, i forskellige trafiksituationer. Det giver mening, da kørekortuddannelsen ikke er prøverelateret, men baseret på holdningsbearbejdelse, så vi kan få nogle mere sikre veje, til gavn for os all.
Et andet perspektiv er, at de færreste mennesker er særlig motiverede og engagerede ift undervisning, efter en lang skoledag fra 8-15:30, så hvis vi skal have unge mennesker ud i trafikken når koncentrationen ikke er på sit højeste, så kan antallet af ekstra lektioner snildt fordobles

Hvorfor skal et fornuftigt ungt menneske straffes, for at bruge sin tid på ting der OGSÅ er vigtige ift. hans/hendes fremtid, hvis han/hun har styr på sine ting, laver sine afleveringer og er engageret i undervisningen. Hvis eleven sørger for at læse op på de ting han/hun var fraværende fra. Udveksler noter med klassekammeraterne, og ikke “kommer bagud”.
Flere elever nævner, at hvis der skrives at fraværet skyldes køreundervisning, så er det automatisk en skriftlig advarsel.

Lidt tal/facts (kedeligt, men værd at tænke over)

Den lovpligtige undervisning skal strække sig over minimum 24 praktiske lektioner (á 45 minutter). 2 x 4 lektioner er banekørsel, hvor ca en time skal pålægges i transport til/fra køreteknisk anlæg. En gennemsnits elev bruger ud over de 24 lovpligtige lektioner ca. 6-8 ekstra lektioner. Så skal det påregnes at eleven skal bruge ca 1 time til hver af sine prøver (teori- og praktisk prøve). Altså vil en typisk køreuddannelse tage “alt inkl.”  24 timer undervisning, 2 timer til prøver og 2 timer i transport til/fra køreteknisk anlæg. 
Højt sat, 28 klokketimers fravær (jeg har faktisk ikke trukket 1,5 timer fra til “mørkekørsel) på et kørekortforløb der varer 3-4 måneder.

I gennemsnit vil jeg tro vi beder det unge menneske om at bruge 1-2 timer om ugen på sit kørekort i skoletiden, så længe kørekortuddannelsen varer.